Om Atene

Föreningens mål är att bevara och segla Atene som är ett traditionellt riggat fartyg och därigenom föra vidare både fartyget och hantverket runt detta till kommande generationer. Föreningen vill också ge ungdomar och vuxna en chans att uppleva sjömanskap i flera dimensioner, ta ansvar, visa hänsyn, känna gemenskap och att få kunskap, inte bara i navigation och segling, utan också i vad kust och hav har för betydelse såväl yrkesmässigt som för rekreation..

Atene är i mycket gott skick och väl lämpad för seglingsutbildning och lägerskolor. Fartyget besiktigas varje år av Trasportstyrelsens Sjöfartsinspektion. Ombord finns nödvändig säkerhetsutrustning och en toppmodern navigationsutrustning.