Om Föreningen

Föreningen M/S Atene, är en växande förening med medlemmar i alla åldrar. Flera generationer arbetar tillsammans med underhåll och segling. Här kombineras äldres erfarenheter, med ungas vetgirighet, inspirerade av tjusningen i att segla skuta, ett fartyg med liv och historia.

Föreningens verksamhet omfattar bl.a:
Seglarskolor
med ungdomar och vuxna
Lägerskolor med skolklasser - framför allt från Tjörn
Skutträffar med skutor från när och fjärran
Nordiskt utbyte - deltagande i Nordisk Seglats
Internationellt utbyte - deltagande i Tall Ships' Race
Beställningsseglingar
Medlemsseglingar
Atenedagar är kortare dagsseglingar för allmänheten
Befäls- och instruktörsutbildning

All verksamhet sker idéellt.
Nära samarbete med museiföreningen "De seglade för Tjörn"

Målsättning:
Föreningens mål är att bevara och segla Atene som är ett traditionellt riggat fartyg och därigenom föra vidare både fartyget och hantverket runt detta till kommande generationer. Föreningen vill också ge ungdomar och vuxna en chans att uppleva sjömanskap i flera dimensioner, ta ansvar, visa hänsyn, känna gemenskap och att få kunskap, inte bara i navigation och segling, utan också i vad kust och hav har för betydelse såväl yrkesmässigt som för rekreation.