Stipendium

Ungdomar kan söka stipendium ur Stiftelsen Ekedalens och Sjöintresserades fond. Beviljas stipendium betalar fonden större delen av deltagaravgiften. Ansökan hittar du på:

http://www.msatene.com/uploads/ekedalen_stipendium.pdf