Skriv Ut

Segla Atene

Följ med och upplev hur det är att segla ett traditionellt riggart fartyg. Vi vill ge ungdomar och vuxna en chans att uppleva sjömanskap i flera dimensioner - visa hänsyn, känna gemenskap och få kunskap i navigation och segling samt uppleva kust och hav.

Atene är i mycket gott skick och väl lämpad för seglingsutbildning och lägerskolor. Fartyget besiktigas varje år av Transportstyrelsens Sjöfartsinspektion. Ombord finns nödvändig säkerhetsutrustning och en toppmodern navigationsutrustning.

Du blir en del av besättningen
Atene, som har 24 kojplatser, bemannas av en nyckelbesättning från föreningen med skeppare, bästeman, kock och instruktörer. Som elev eller gäst utgör Du en del av besättningen och deltar i alla göromål ombord så som segelmanövrar, håller utkik, tar rodertörnar och går vakt. Du hjälper också till med underhåll av fartyget och med kockens matlagning.

Kojen - Din bostad

Du bor i gemensamma utrymmen i mäss och skans. Där har du en koj med stuvningsutrymme. Äter gör vi tillsammans i mässen eller uppe på däck när vädret tillåter. Två tvättrum med toalett finns ombord. Duschar och badar gör vi när vi ligger vid kaj eller i havet.

Våra seglingar går i skandinaviska farvatten. Ibland blir det en längre tur till Storbritannien eller Tyskland. Att ha ett gemensamt mål, att behärska och driva skutan framåt skapar en bra kamratskap och ger många trevliga stunder.

Välkommen ombord!

Har nyss sponsrat

Sak i trä

Tjörns Sparbank

BEKAB

Penselgrossisten

Ranab

Transas

MCT Brattberg

International

SeaIT

Tudor

Jotun